Bourat je nesmysl

Interpelace 22.3.2018

Úplný přehled návrhů, připomínek, a podńetů občanů hl. m. Prahy přednesených na 35. zasedání ZHMP dne 22.3.2018

Záznam z 35. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy zde dne 22. března 2018. Simultánní přepis příspěvků týkajících se budějovické pasáže.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste se vrátili do sálu, neb nám začínají interpelace občanů. první interpelaci, kterou máme v přihláškách, je interpelace paní Petry Rejchrtové. Poprosím, jestli je v sále? Jestli by mohla přijít mezi nás. Pokud tu není, tak poprosím, aby přišel pan Tibor Vansa, který interpeluje pana radního Procházku. A obsah interpelace je petice za urychlenou opravu a zprůchodnění budějovické pasáže.

Dobrý den, jsem předsedou Pirátů na Praze 4, chtěl bych vystoupit za petici na opravu a revitalizaci budějovické pasáže. Měl bych v této věci tři urgentní požadavky. Abyste si uvědomili, že v blízkosti metra je významná poliklinika, chodí tam spoustu starých lidí po úrazech apod. Je pěkné, že na internetu jsou plány, kudy se má bezbariérově chodit, ale bylo by dobré, kdybyste umístili plakát nebo transparent, kde je stanice metra, aby tam ti lidé nebloudili po obchodním centru DBK. Druhý požadavek je, aby autobusy, které označujete, že jsou vhodné pro přepravu k metru C namísto toho komplikovaného přechodu, které zároveň aktuálně jezdí jako mikrobusy, tak abyste po dobu opravy je nechali obsluhovat klasickými autobusy, protože mikrobusy jsou nyní přeplněné a starším občanům to opět dělá potíže. Třetí požadavek je, pokud pan radní Procházka opravdu soudí, že ta pasáž je na spadnutí a bojí se té havárie, tak aby stojky, které aktuálně pasáž podepírají, nechali nainstalovat odborníkem. Současné neodborné rozmístění jen demonstruje nemožnost průchodu a neplní svoji funkci. Nezabrání havárii, pouze by to mohlo poškodit strop toho metra. To je za mě vše a poprosil bych o písemné vyjádření, dokdy budou požadavky splněny. Děkuji, na shledanou.

My také děkujeme, možná dostanete odpověď hned. Karel Grabein Procházka Děkuji za slovo. My jsme se s panem Vansou viděli minulý týden k situaci na Budějovické. Vyjádřili jsme se k historii od r. 2013, kdy HMP se stalo vlastníkem terasy. Zmínil bych jednu věc, že tento týden dokončujeme jednání ohledně posudků. Protože my máme 3 znalecké posudky a 1 posudek soudního znalce, proti tomu byl posudek DBK, který byl konzultován se znalcem ČVUT. My nyní jednáme a do konce týdne řekneme stanovisko k posudkům. Vycházíme z požadavku statika a stavebního úřadu, který nám v zásadě tuto variantu jako jedinou možnou přikázal. Tzn. my jsme realizovali to, co nám bylo tímto úřadem přikázáno. Tabule už je vyhotovená, my ji tam teď umístíme, zároveň tam bude harmonogram na 4 měsíce dopředu, aby všichni věděli, co je čeká v následujících měsících. Tam jsme ve shodě. Co se jedná dopravy, na to vám písemně odpovím, s tím, že se budeme snažit max. vyjít vstříc. Mluvil jsem sám s občany, kterých se to týká, ale zároveň se snažíme dělat maximum pro to, abychom tu situaci co nejrychleji vyřešili. Abychom měli vizi nejen Budějovické, ale celého toho náměstí a té lokality. Děkuji. Máte možnost doplňující otázku.

Nemám otázku, jen upřesnění. Ty posudky uvidím, jak dopadnou. Ty stojky, to bylo upozornění, které jsem si ještě včera ověřoval u pana profesora, že jsou postaveny naopak. Nezpochybňuji, jak se mají postavit, ale že je máte postavené naopak. Děkuji.

Chcete ještě reagovat? Ne. Možná jen krátce. Já bych nerad dělal soudce mezi znalci, ale v každém případě my jsme tam to už zmínili, pro nás bude finále to, že připravujeme všechny podklady, s tím, že se obrátíme na Českou auditorskou komoru. Ke všem posudkům mi někteří kolegové říkali, že si nechali dělat svoje posouzení k tomu, skutečně si ze 100 % stojíme za tím naším návrhem. Ale v dalších dnech zveřejníme další postup. Poprosím pana Libora Kvasničku, který interpeluje paní primátorku ve věci metro Budějovická.

Přeji dobrý den, koukám, že interpelace nejsou oblíbená disciplína, tak děkuji všem, kteří nejsou přítomní. K věci. Vážená paní primátorko, již 2 měsíce je na metru Budějovické uzavřen výstup z metra i pasáž. Je uzavřen také provoz DBK, kde mám 2 obchody. Považuji to za vážný problém. Rád bych se vás zeptal, jak je možné, že byl v lednu posouzen stav terasy za havarijní, ačkoli statik takový stav nekonstatoval. Na podzim 2017 došlo ke schválení plánované rekonstrukce jak ze strany magistrátu, tak ze strany DBK a ČP. Rád bych se proto zeptal, jak je možné, že je Budějovická už 2 měsíce uzavřená, magistrát nepodnikl žádné kroky vedoucí k zajištění aktuálního stavu terasy. Proč se během 2 měsíců nevyjádřil žádný statik a neustále slyšíme jen vyjádření úředníků? Proč odmítáte odborné nezávislé posudky, které si nechalo zpracovat DBK, kde je, že stačí opravy a průchod může nadále plnit svou funkci. Nebylo by lepší společně hledat řešení situace a ušetřit tak energii i peníze na něco prospěšného? Včera jsem z tisku zjistil, že původně plánovaná tříměsíční uzavírka se protáhne až do srpna l. r., což ještě více zvýší propady mých tržeb. Potom nechápu, proč nezřídíte alespoň provizorní koridor? Na závěr dovolte můj krátký komentář. Je všeobecně známo, že politici v naší republice nemají velkou popularitu. Tohle je situace, kdy buď popularitu můžeme zvednout, nebo ji zhoršit. Zatím mám pocit, že se budují barikády a mám pocit, že trochu zbytečně.

Věc má na starosti kolega Procházka, poprosím, aby podrobněji, než by vám řekla paní primátorka, reagoval na příspěvek. Děkuji za slovo a příspěvek, zkusím se vyjádřit podrobněji. Rozumím podnikatelům. Můj kamarád je majitel DBK, znám situaci podrobně a konzultoval jsem s ním situaci. Musím se ohradit, že o situaci nekomunikujme, minulý týden tu byla tisková konference, na které jsem mluvil o věci 70 minut. Fakta jsou taková, že se tam staví byznys proti bezpečí. My jsme 18. ledna loňského roku, i stavební úřad, který zodpovídá za situaci nad metrem, řekl, že pokud se terasa nezačne opravovat, hrozí havarijní stav a že se místo uzavře. Uzávěru neudělala Praha, ale speciální stavební úřad. My jsme jednali od roku 2013, kdy jsme se stali jako HMP majitelem terasy, jak zabezpečit opravu té terasy. DBK celý loňský rok nám blokovalo projektovou dokumentaci a nedalo nám souhlas. Měli jsme souhlas České spořitelny, souhlas DPP, ale neměli jsme souhlas DBK. Požadavky, který si kladli, ať to byl ušlý zisk nebo jiné věci, nám bránily, abychom mohli projektové řízení zahájit. A de facto se mohlo s opravou začít. To, že nám DBK dalo souhlas na konci roku, to bylo v okamžiku, kdy to byl souhlas/nesouhlas, přistoupili jsme na řadu jejich požadavků, upravili jsme lhůty až na hranu možností. Nicméně požadavky, které byly, znamenaly, že souhlas de facto znamenal nesouhlas. 18. ledna letošního roku přišla najednou avizovaná kontrola ze spec. stavebního úřadu, vyhlásila havarijní stav a dala lhůtu 90 dní, a že to musíme uzavřít. Měli jsme v té době 3 znalecké posudky a 1 posudek soudního znalce, který kroky potvrdil. DBK řeklo, že má jiný posudek. 7. 2 jsme požádali, aby posudek zaslali. Když ho nezaslali, tak jsme 14. opět požádali, opět jsme jej nedostali. Dostali jsme posudek na přelomu února a března, který byl zpracován v 2. polovině února. Znalec se dostal na území, které bylo uzavřeno, takže tam zřejmě navrtával, nejsem statik, ale nicméně musel provádět úkony k tomu, aby zjistil jakýsi stav a ještě požádali ČVUT jednoho pana profesora o to, aby jim k tomu udělal konzultaci. My jsme jejich posudek dostali na přelomu února/března, hned jsme se s ním začali zabývat a necháme si celou záležitost posoudit na komoře znalců. Když DBK říkalo, že měli posudek a neměli ho, nechali jej udělat následně. Celá záležitost je pro nás ne úplně korektní. A to, že si vzali znalce z Ostravy, který je tu proti 4 znalcům, tak to necháme posoudit na Komoře, ať se vyjádří. Měl jsem několik konzultací nad posudky, odborníci na statiku říkali, že posudek od DBK je velice zvláštní. A to už i slovy, které jsou tam použity. Takže my v tomto si myslíme, že děláme všechny patřičné kroky, snažili jsme se situaci řešit v průběhu minulých 2 let, ale opakuji a stojím si za tím, že ten, kdo zabránil opravě, chápu, že hájí zájmy byznysu, rozumím tomu, že tam máte ušlé tržby. 20let jsem podnikal, teď sedím 2 roky v politice, takže já tomu rozumím. Měli jsme snahu se dohodnout, ale jde nám o bezpečí občanů na prvním místě, a teprve pak se může řešit byznys, děkuji. Děkuji, chcete dodatečnou otázku?

Pane Procházko, vy jste sdělil spoustu informací, já mám informace jiné. To je základ problému. Je potřeba jednat, od toho je politika. A to, co jste mi odpověděl, jste podnikatel, tak to pochopíte. Z mého pohledu není odpověď. Mě zajímá, kdy se tam něco ostane, kdy tam lidé budou moct chodit, kdy se situace napraví. To jsou zákopové války, posudky proti posudkům, nemá cenu to rozvádět. Děkuju.

Poprosím, aby přistoupila paní Jarolímová, která je přihlášena s interpelací ke zprůchodnění pasáže Budějovická. A poprosím, aby se připravil pan Zacpal. Obíráme vás přesuny k mikrofonu o vás čas, tak vás chci požádat, abyste se přiblížili k pultíku. Paní Jarolímová. Máte slovo.

Dobrý den, já se jmenuju Jarolímová. Bydlím na Praze 4 na Budějovický. Já jsem přišla poprosit paní primátorku, aby si situaci, která je opravdu velmi svízelná, vzala za své. Měla jsem možnost jednat s úředníkem, jeho jméno je pan Leman, který mě, doslova, když se to uzavřelo, řekl: Paní, já to vím už rok, že to zavřem. A já říkám: Co jste dělal ten rok? A jestliže k tomu tak budou přistupovat i ostatní, nic se nemůže vyřešit. Proto jsem tu za lidi, za děti, za lidi pracující, za všechny kočárky. Je to katastrofa. Kdo tam nebydlí, neumí si to představit. Prosím paní primátorku, aby řekla, kdy a jak to bude řešit. A vyřešila to.

Děkujeme, paní primátorka odpoví písemně. Tak, pokud nemáte doplňující dotaz, poprosím, aby přišel pan Jiří Nekola, který interpeluje paní primátorku ve věci zprůchodnění pasáže Budějovická.

Vážené dámy a pánové, dobrý den, děkuju za slovo. Já jsem si se zaujetím přečetl, vážená paní primátorko, váš rozhovor v E15. Ten rozhovor je velmi pozitivní, otevřený a na mě osobně působí jako výzva ke komunikaci. Proto jsem se rozhodl, vážená paní primátorko, dnes položit níže poznamenané otázky, na které ještě dojde. A tím získat ve vás spojence a věcný výsledek pro terasu a pasáž Budějovická. Dovolte, abych se velmi krátce osobně představil. Vedu malou obchodní společnost, která je 17 let v nájmu DBK. Odpovídám za 10 zaměstnanců, 2 z nich studují: na Praze 4 žiji od 70. let, patřím mezi obchodníky, kteří signovali Výzvu obchodníků z Budějovické. A nepřišel jsem věnovat čas váš i můj hledáním viníka. V prosinci 2013, to jsou 4 roky, MHMP instaloval omezující zábrany v prostoru terasy. To jsou zábrany, které se používají s prominutím na motocross nebo techno party. A 4 roky se nic nedělo. Označit viníka neznamená mít efektivní řešení. Nyní teda k otázkám na paní primátorku, které mám sepsané, abych nemluvil spatra. Dotazuji se na konkrétní časový plán a varianty pozitivního řešení 2 měsíce trvající tristní situace v prostoru pasáže a terasy Budějovická. Jak jsem konstatoval, kde pohyb osob je omezován po 4 roky. Ptám se na konkrétní důvod, proč nedošlo k přislíbenému jednání všech stran u kulatého stolu. Jsem takřka denně přítomen na Budějovické, jsem tam přítomen i tam bydlím, proč se na místě vůbec nic neděje. Tzn. neprobíhá žádné další zkoumání stavu terasy ze strany MHMP. Dennodenně jsem svědkem situace Ptám se na konkrétní motiv, který způsobuje, že MHMP postupuje ve věci zprůchodnění pasáže pasivně.

Děkuji za přednesení, paní primátorka je z jednání omluvena, tak odpoví písemně. Ukončuji interpelace občanů. Na zbývající interpelace, Knižurkové, pana Janouška, bude odpovězeno písemně. A přecházíme k interpelacím zastupitelů. Děkuji za pozornost.

© 2018 DBK PRAHA a.s., Všechna práva vyhrazena. Webové stránky od AiVision s.r.o.