Bourat je nesmysl

Prof. Ing. František Wald, CSc.

Znalecký posudek č. 295 - 18 stavební fakulty ČVUT naleznete zde.

Po prostudování všem technických dokumentů a prohlídce na místě se přikláníme k závěrům statika Ing. Marka Lukáše, že konstrukce má i po redukci průřezů korozí dostatečnou únosnost a není vhodné odbourávat stávající spřaženou desku. Její odstranění by znamenalo ztrátu stávajícího spřažení desky s ocelovými nosníky a snížilo únosnost konstrukce.

Je možné konstatovat, že stávající konstrukce byla v minulosti korektně navržena, jedná se o poměrně velmi kvalitní nosnou konstrukci, která dle našeho předběžného závěru po provedení drobných oprav, celkového řádného ošetření a za předpokladu obvyklé údržby může sloužit odhadem dalších 40 až 50 let.

Vzhledem k řadě provedených protichůdných návrhů a analýz lze doporučit návrh rekonstrukce renomovanou statickou kanceláří specializovanou na ocelové konstrukce, jejichž odborné zkušenosti z projektování, rekonstrukcí a oprav obdobných konstrukcí budou zárukou hospodárného a spolehlivého návrhu sanace.

© 2018 DBK PRAHA a.s., Všechna práva vyhrazena. Webové stránky od AiVision s.r.o.